Koninklijke Fanfare U.L.T.O. Winssen-Ewijk


Sinds 1878

disclamer

Home Nieuws Lid worden Contact Agenda Jaarplanner

Privacy Statement

Muziekonderwijs bij de Kon. Fanfare U.L.T.O.

Muziekonderwijs bij U.L.T.O. - Jeugd


Kennis leren maken met muziek door middel van slagwerk of het bespelen van een blaasinstrument? Dat kun je bij ons! Wanneer je gebruik maakt van de drie gratis proeflessen, kun je zelf ervaren hoe leuk het is om muziek te maken. Daarna besluit je of je wilt doorgaan.


Een lesjaar bestaat uit 40 lessen en loopt gelijk met het schooljaar. Elke les duurt 20 minuten. Indien je langer of vaker les wilt krijgen overleg dit dan met je leraar en de jeugdcoördinator.


Om te ervaren hoe leuk het is om sámen muziek te maken, kun je naast je eigen (individuele) les, ook aansluiten bij de gratis les van de slagwerkgroep of het jeugdorkest. Jouw leraar geeft aan wanneer jij het beste kunt aansluiten bij de groepslessen.


Het instrument wat je gaat bespelen, mag je van ons lenen. Het lesmateriaal moet je zelf aanschaffen.


Ben jij 6 jaar? Dan mag je al starten met slagwerkles.

Ben jij 8 jaar en heb je je tanden gewisseld? Dan kun je muziekles gaan volgen op een blaasinstrument. Je kunt kiezen uit de saxofoon, bugel, trompet, piston, hoorn of de trombone.

#top

Bankrelatie:

IBAN: NL64 RABO 0158 0045 31 t.n.v. Kon. Fanfare U.L.T.O.

Luister oefeningen:

Luisteren (CD-01)

Luisteren (CD-02)

Info voor ouders:  Muziekonderwijs bij U.L.T.O. - Jeugd


Kosten muziekles:

De kosten voor muziekles bedragen € 575,- per jaar. Dit zijn 40 lessen van 20 minuten per les. Wanneer in een lopend seizoen gestart wordt, worden de lessen naar rato doorbelast.

Subsidie muziekles:

Voor leerlingen onder de 18 jaar, woonachtig in de gemeente Beuningen (Winssen, Ewijk, Beuningen, Weurt) en studerend voor diploma A of B, krijgt U.L.T.O. een subsidie. De eigen bijdrage is in dit geval dan nog € 280-.

Alle hierbovengenoemde bedragen zijn inclusief het gebruik van een instrument en exclusief de lesboeken.


Lesdagen & -tijden
Blaasinstrumenten

Slagwerk


Repetitie jeugdorkest

Repetitie slagwerkgroep


De hierboven genoemde tijden worden overleg met de jeugdcoördinator vastgesteld. In de eerste week van het nieuwe lesseizoen vinden de lessen plaats op de oude tijden. In de week daaropvolgend zal ieders voorkeur worden geïnventariseerd en de tijden opnieuw afgesproken.


Verhindering:

Wanneer een leraar verhinderd is, wordt deze les altijd in overleg ingehaald. Als dit niet mogelijk is, zorgen we voor een restitutie van het lesgeld van de gemiste les(sen). Gemiste groepslessen worden niet ingehaald.


Als de leerling een les verhinderd is, is restitutie van het lesgeld niet mogelijk. In overleg proberen we dan de les met de leraar in te halen. Helaas kan hier geen recht aan worden ontleend. Bij langdurige afwezigheid van de leerling, zullen aparte afspraken worden gemaakt.


Bij verhindering verzoeken wij de leerling dit ruim van te voren te communiceren aan de betreffende leraar of bij de jeugdcoördinator. Mocht dit onverhoopt op de dag zelf gebeuren, kan is afmelding rechtstreeks bij de leraar mogelijk. De contactgegevens worden verstrekt bij start van de lessen.


Instrument

Het instrument krijgt de leerling in bruikleen. U.L.T.O. zorgt voor het reguliere onderhoud. Schade aan het instrument door onjuist gebruik of vernieling, zal worden doorbelast.

De saxofonisten moeten zelf voor rietjes zorgen.

Slagwerkers krijgen van U.L.T.O. een paar stokken en een oefenmatje in bruikleen.


Mocht het instrument niet naar behoren werken, neem dan contact op met de betreffende leraar. Als hij het probleem niet kan verhelpen, kan het instrument gemaakt worden bij Schreeven Brass & Wood te Wijchen. Hiervoor is een opdrachtbon nodig welke verstrekt wordt door Henk Tromp (Julianastraat 30, Ewijk. Telnr.: 0487 521255)


Gegevens Schreeven Brass & Wood:

Per 1 augustus 2018

Hulzensweg 4 6534AN te Nijmegen

Telnr.: 024 3220068

Openingstijden:  


Kleding

Kleding voor optredens worden per optreden afgesproken. Buitenkleding wordt verkregen in bruikleen van U.L.T.O.


U.L.T.O. als vereniging
U.L.T.O. is een bloeiende vereniging die veel organiseert. Om alle kosten zo laag mogelijk te houden, verwachten we inzet van al onze leden en leerlingen bij acties. Als voor (goedkope) muziekles bij U.L.T.O. wordt gekozen, verwachten we actieve deelname.

Voor de jeugd organiseren we een paar keer per jaar een activiteit. In juni vindt het jaarlijkse dagje uit plaats.


Contactpersoon jeugd en muzieklessen
Email:  j
eugdcoordinator@ulto.nl#top

Muziekonderwijs


Kennis leren maken met muziek door middel van slagwerk of het bespelen van een blaasinstrument? Bij U.L.T.O. wordt hoogwaardig muziekonderwijs gegeven door gediplomeerde leraren waarbij gekozen kan worden voor slagwerk of blaasinstrumenten. Muziekles is te volgen t/m niveau D (voorbereiding conservatorium). Alvorens te besluiten om lid te worden is het mogelijk om eerst gebruik te maken van drie proeflessen.


Een lesjaar bestaat uit 40 lessen en loopt gelijk met het schooljaar. Elke les duurt 20 minuten met de mogelijkheid om langer les te krijgen. Dit zal in overleg met de leraar gebeuren.

Theorielessen worden per diploma apart gegeven in groepsverband.


Kosten muziekles:

De kosten voor muziekles bedragen € 575,- per jaar. Dit zijn 40 lessen van 20 minuten per les. Wanneer in een lopend seizoen gestart wordt, worden de lessen naar rato doorbelast.

Subsidie muziekles:

Voor leerlingen onder de 18 jaar, woonachtig in de gemeente Beuningen (Winssen, Ewijk, Beuningen, Weurt) en studerend voor diploma A of B, krijgt U.L.T.O. een subsidie. De eigen bijdrage is in dit geval dan nog € 280,-.

Alle hierboven genoemde bedragen zijn inclusief het gebruik van een instrument en exclusief de lesboeken.


Lesdagen & -tijden

Blaasinstrumenten

Slagwerk


Repetitie jeugdorkest    Woensdag 17.15 uur tot 18.00 uur

Repetitie slagwerkgroep Donderdag 17.15 uur tot 18.00 uur


De hierboven genoemde tijden worden in overleg met de jeugdcoördinator vastgesteld. In de eerste week van het nieuwe lesseizoen vinden de lessen plaats op de oude tijden. In de week daaropvolgend zal ieders voorkeur worden geïnventariseerd en de tijden opnieuw afgesproken.


Verhindering:

Wanneer een leraar verhinderd is, wordt deze les altijd in overleg ingehaald. Als dit niet mogelijk is, zorgen we voor een restitutie van het lesgeld van de gemiste les(sen). Gemiste groepslessen worden niet ingehaald.


Als de leerling een les verhinderd is, is restitutie van het lesgeld niet mogelijk. In overleg proberen we dan de les met de leraar in te halen. Helaas kan hier geen recht aan worden ontleend. Bij langdurige afwezigheid van de leerling, zullen aparte afspraken worden gemaakt.


Bij verhindering verzoeken wij de leerling dit ruim van te voren te communiceren aan de betreffende leraar of bij de jeugdcoördinator. Mocht dit onverhoopt op de dag zelf gebeuren, is afmelding rechtstreeks bij de leraar mogelijk. De contactgegevens worden verstrekt bij start van de lessen.


Instrument

Het instrument krijgt de leerling in bruikleen. U.L.T.O. zorgt voor het reguliere onderhoud. Schade aan het instrument door onjuist gebruik of vernieling, zal worden doorbelast.

De saxofonisten moeten zelf voor rietjes zorgen.

Slagwerken krijgen van U.L.T.O. een paar stokken en een oefenmatje in bruikleen.


Mocht het instrument niet naar behoren werken, neem dan contact op met de betreffende leraar. Als hij het probleem niet kan verhelpen, kan het instrument gemaakt worden bij Schreeven Brass & Wood te Wijchen. Hiervoor is een opdrachtbon nodig welke verstrekt wordt door Henk Tromp (Julianastraat 30, Ewijk. Telnr.: 0487 521255)


Gegevens Schreeven Brass & Wood:

Per 1 augustus 2018

Hulzensweg 4 6534AN te Nijmegen

Telnr.: 024 3220068

Openingstijden:


Kleding

Kleding voor optredens worden per optreden afgesproken. Buitenkleding wordt verkregen in bruikleen van U.L.T.O.


U.L.T.O. als vereniging
U.L.T.O. is een bloeiende vereniging die veel organiseert. Om alle kosten zo laag mogelijk te houden, verwachten we inzet van al onze leden en leerlingen bij acties. Als voor (goedkope) muziekles bij U.L.T.O. wordt gekozen, verwachten we actieve deelname.

Contactpersoon muzieklessen
Email:  j
eugdcoordinator@ulto.nl#top Muziekonderwijs jeugd   Info ouders: muziekonderwijs jeugd Muziekonderwijs volwassenen Bankrelatie Oefeningen 

Oefeningen

SAXOPHONE PLAYALONG DIVAS

CD 1 (Full performance tracks)

Track 1 Bad Boys

Track 2 Beautiful

Track 3 Born To Try

Track 4 Can't Get Out Of My Head

Track 5 Chasing Pavements

Track 6 The Closest Thing To Crazy

Track 7 Cry Me Out

Track 8 Other Side Of The World

Track 9 Dancing Queen

Track 10 Just Dance

Track 11 Oops I Did It Again

Track 12 Out Of Reach

Track 13 If I Were A Boy

Track 14 Put Your Records On

Track 15 Russian Roulette

Track 16 Show Me Heaven

Track 17 Warwick Avenue

Track 18 That Don't Impress Me Much

Track 19 What Took You So Long

Track 20 TomCD 2 (Backing tracks only)

Track 1 Bad Boys

Track 2 Beautiful

Track 3 Born To Try

Track 4 Can't Get Out Of My Head

Track 5 Chasing Pavements

Track 6 The Closest Thing To Crazy

Track 7 Cry Me Out

Track 8 Other Side Of The World

Track 9 Dancing Queen

Track 10 Just Dance

Track 11 Oops I Did It Again

Track 12 Out Of Reach

Track 13 If I Were A Boy

Track 14 Put Your Records On

Track 15 Russian Roulette

Track 16 Show Me Heaven

Track 17 Warwick Avenue

Track 18 That Don't Impress Me Much

Track 19 What Took You So Long

Track 20 Tom


Horen, lezen & spelen

Track 1

Track 2

Track 3

Track 4

Track 5

Track 6

Track 7

Track 8

Track 9

Track 10

Track 11

Track 12

Track 13

Track 14

Track 15

Track 16

Track 17

Track 18

Track 19

Track 20

Track 21

Track 22

Track 23

Track 24

Track 25

Track 26

Track 27

Track 28

Track 29

Track 30

Track 31

Track 32

Track 33

(Methode voor bugel)

Track 34

Track 35

Track 36

Track 37

Track 38

Track 39

Track 40

Track 41

Track 42

Track 43

Track 44

Track 45

Track 46

Track 47

Track 48

Track 49

Track 50

Track 51

Track 52

Track 53

Track 54

Track 55

Track 56

Track 57

Track 58

Track 59

Track 60

Track 61

Track 62

Track 63

Track 64

Track 65

Track 66

CD 1

Track 67

Track 68

Track 69

Track 70

Track 71

Track 72

Track 73

Track 74

Track 75

Track 76

Track 77

Track 78

Track 79

Track 80

Track 81

Track 82

Track 83

Track 84

Track 85

Track 86

Track 87

Track 88

Track 89

Track 90

Track 91

Track 92

Track 93

Track 94

Track 95

Track 96

Track 97

Track 98

Track 99

Horen, lezen & spelen

Track 1

Track 2

Track 3

Track 4

Track 5

Track 6

Track 7

Track 8

Track 9

Track 10

Track 11

Track 12

Track 13

Track 14

Track 15

Track 16

Track 17

Track 18

Track 19

Track 20

Track 21

Track 22

Track 23

Track 24

Track 25

Track 26

Track 27

Track 28

Track 29

Track 30

Track 31

Track 32

Track 33

(Methode voor sopraan

Track 34

Track 35

Track 36

Track 37

Track 38

Track 39

Track 40

Track 41

Track 42

Track 43

Track 44

Track 45

Track 46

Track 47

Track 48

Track 49

Track 50

Track 51

Track 52

Track 53

Track 54

Track 55

Track 56

Track 57

Track 58

Track 59

Track 60

Track 61

Track 62

Track 63

Track 64

Track 65

Track 66

Saxophoon) CD 1

Track 67

Track 68

Track 69

Track 70

Track 71

Track 72

Track 73

Track 74

Track 75

Track 76

Track 77

Track 78

Track 79

Track 80

Track 81

Track 82

Track 83

Track 84

Track 85

Track 86

Track 87

Track 88

Track 89

Track 90

Track 91

Track 92

Track 93

Track 94

Track 95

Track 96

Track 97

Track 98

Track 99

#top #top #top #top

Examen oefeningen:

(H)Oren Cd 1 B examen

(H)Oren Cd 2 B examen

Time starter

1 tuning note A

2 tuning note Bb

2-01 Playing together, So much Better !

2-02  McRonald s March

2-03  Tortoise Race

2-04  Cyclist in Moscow

2-05  Bantdime

2-06  Clog Dance

2-07  The Misic Mill

2-08  Forte and piano song

2-09  Chinaman in Paris

2-10  Guns n Cowboys

2-11  Tyrolean Wolfgang

2-12  Maxi en mini

2-13  Silly scales

2-14  Beethoven Forever

#top