Koninklijke Fanfare

U.L.T.O. Winssen-Ewijk

disclamer

Agenda  naar volledige agenda

Verslagen

Home

Nieuws

Contact

Lid worden

Terug

Nieuws

Ga met de muis over de afbeelding om te vergroten

21 december 2014       Kerstconcert SurpriseEwijk samen met ULTO Winssen

                                  Weekkrant De Brug Nijmegen:


Kerstconcert
KERSTCONCERT AMUSEMENTSKOOR SURPRISE EWIJK EN U.L.T.O. WINSSEN
Amusementskoor Surprise zal op zondag 21 december a.s. in samenwerking met ULTO een kerstconcert verzorgen in de kerk in Ewijk. Aanvang 15.30 uur.
Amusementskoor Surprise is een gezellige vereniging lees verder ………

Deelname door ULTO - Twirl aan de actie Sjors Sportief van de Gemeente Beuningen

Koerier Beuningen 06 mrt 2015

BEUNINGEN - Het sport- & cultuurstimuleringsproject ‘Sjors Sportief & Sjors Creatief’ kende mede door de inzet van de Buurtsportcoaches Beuningen een vliegende start.
Vanaf de kickoff op woensdag 25 februari was het een drukte van jewelste op de website
www.sjorssportief.nl.
Waar zich vorig schooljaar 650 inschrijvingen in totaal inschreven, waren er nu binnen een klein uurtje al 500 kinderen die zich hadden opgegeven voor hun favoriete activiteit. Na één dag stond de teller al op ruim 1000 inschrijvingen voor de kennismakingsactiviteiten.
Atletiek, dansen, freerunning, hockey, judo, scouting, turnen, twirl, tennis, paintball en boksen hadden binnen enkele minuten enorm veel inschrijvingen. Aan de creatieve kant waren boltaartjes versieren, dj workshop, beautymiddag muziek maken, mozaïeken, zeepkettingen maken, tekenen en schilderen heel populair.
Via Sjors Sportief & Sjors Creatief kunnen basisschoolkinderen op een laagdrempelige manier, vaak gratis, kennismaken met een grote verscheidenheid aan activiteiten, zonder meteen lid te hoeven worden.


17 november 2014       Landmacht verovert ULTO Muziekcentrum


Winssen - ‘Boem!’ Een doffe klap davert door het ULTO Muziekcentrum. Sommige kinderen steken vingers in hun oren. De Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers wekt een verhaal over oorlog en vrede met muziek tot leven. Het orkest trad maandagochtend op, speciaal voor leerlingen van basisschool De Wegwijzer.


De ‘RFGGJ’ is op initiatief van Koninklijke Fanfare ULTO naar Winssen gekomen. De fanfare wil jeugdleden werven, de voorstelling is dan ook vooral bedoeld om de interesse van kinderen voor blaasmuziek te wekken. “De Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers is één van de drie professionele orkesten van de Koninklijke Landmacht” vertelt Harold van Haren namens ULTO. “Dit orkest is heel goed in muzikaal educatieve projecten voor kinderen en jongeren. Dat wisten wij en zo is het balletje gaan rollen.”
‘s Ochtends zit het ULTO Muziekcentrum vol met kinderen uit de onderbouw, zij luisteren naar Held?!, een verhaal over de avonturen van Ridder Ruben in het dorpje Valendal. Korporaal Gerben Pol vertelt, de muzikanten illustreren het relaas met muziek van componist Gustav Holst. Als toetje klinkt een geweldige medley van Sinterklaasliedjes en dan gaan de kleintjes helemaal los. Ze zingen, dansen en stralen.
‘s Middags is het de beurt aan de bovenbouw. Deze kinderen zijn wat ouder en het programma is op hun leeftijd aangepast. De ‘RFGGJ’ trakteert de leerlingen op de voorstelling Geeft acht! Die gaat, hoe kan het ook anders bij een militair orkest, over het leger. Het blijft niet bij luisteren alleen, de kinderen mogen verschillende instrumenten uitproberen. ULTO heeft bugels klaargelegd, saxofoons, trompetten en ander ‘speelgoed’ waar geluid in zit. Hendry van Loo, dirigent van ULTO: “Muziek maken is zo’n fantastische hobby, ik gun het alle kinderen dat ze dat ontdekken. Zo’n instrument is een wonder van geluid, het is zo machtig om aan zo’n koperen buis een prachtige klank te ontlokken. Tijdens de Sinterklaasintocht liepen er al enthousiaste jeugdleden mee, dat moeten er nog veel meer worden!”

19 november 2014       Jeugdleden ULTO debuteren op straat


Winssen/Ewijk - Koninklijke Fanfare ULTO uit Winssen en Ewijk speelt niet alleen in muziekzalen, maar bij gelegenheid ook op straat. De intocht van Sinterklaas bleek een perfecte gelegenheid om een aantal jeugdleden mee te laten lopen.

Een optreden op straat is iets heel anders dan in de zaal. In de maat lopen is al een vak op zich en dan ook nog steeds met het linkerbeen beginnen. Rechts kan ook, maar dan beweeg je je precies tegen alle andere muzikanten in. Spelen en marcheren tegelijk is eveneens een bijzondere kunst. De jeugdleden lieten zich niet van de wijs brengen en bliezen vrolijk hun partij mee. Want op straat spelen betekent vrijwel altijd feest! Ga maar na: Koningsdag, carnaval, sinterklaasintocht, serenade ter gelegenheid van een gouden huwelijk, meestal verschijnt ULTO in Winssen en Ewijk als er iets leuks te doen is. Publiek dat toekijkt of meewandelt, lachende mensen, zelfs als het regent, zoals tijdens de Sinterklaasintocht. ULTO is erg blij met zulke enthousiaste jeugdleden, sterker nog, er zijn nog veel meer kinderen welkom bij de fanfare. ULTO verzorgt zelf muzieklessen op verschillende instrumenten.


21 mei 2015       Music Kids: spetterende slagwerkdemonstratie bij ULTO


Winssen - Koninklijke fanfare ULTO start een nieuw project: Music Kids. Een concept dat zichzelf al bij diverse verenigingen bewezen heeft. Vanaf september 2015 start deze moderne percussie-opleiding voor kinderen vanaf 7 jaar. Om kinderen kennis te laten maken met slagwerk is er 30 mei van 19.00- 20.30 uur een spetterende demonstratie in het ULTO-muziekcentrum.

Een groep enthousiaste slagwerkers laat deze avond zien en horen hoe veelzijdig de wereld van slagwerk en percussie is. Allerlei instrumenten komen aan bod, denk aan drumstel, conga's, bongo's, djembés, pauken, boomwhackers, snaredrum, bassdrum, en nog veel meer.

Kinderen die na de demonstratie nog maar één ding willen, namelijk slagwerk bespelen, kunnen drie gratis muzieklessen volgen in het ULTO Muziekcentrum. Die lessen starten in juni. Aanmelden voor proeflessen kan bij Klaasje Dijkstra- Kuperus, Koningstraat 7, 6644 KH Ewijk, 0487- 522766, dijkstrakuperus@hetnet.nl

 

Muziek maken, zo blijkt uit onderzoek, is goed voor de ontwikkeling van kinderen. Musiceren stimuleert het motorisch en cognitief geheugen, leert kinderen gericht luisteren en als ze in een groep spelen, leren ze ook nog eens samenwerken. Maar de belangrijkste motivatie is natuurlijk plezier. Muziek maken is een geweldige hobby waar je je hele leven profijt van hebt.

Drumschool MusicKids per 1 september 2015 van start …..

Onder leiding van Luciën Roelofs (Ewijk) en Tom Noij (Winssen) start muziekvereniging U.L.T.O. Per 1 september 2015 een drumschool genaamd MusicKids. Deze modulaire opleiding heeft tot doel om kinderen op te leiden tot bekwame slagwerkers in de breddste zin van het woord. Kinderen leren individueel drummen maar ook “social drumming” in groepsverband op diverse percussie-instrumenten. Instrumenten uit verschillende werelddelen passeren de revue. Naarmate het niveau vordert is het dankzij de modulaire opbouw van de opleiding mogelijk dat de kinderen zelf een richting kiezen, waarin zij zich thuis voelen. Zo kan er gekozen worden voor drumset (drummen in een band) percussion (percussionist in een band of orkest) classic (klassiek slagwerker in een orkest) of allround (alle stromingen worden gecombineerd met specifieke modules). De opleiding conformeert zich aan het raamleerplan van de Nederlandse bond van Muziekverenigingen en bestaat uit de zgn. Modulaire 4-fasen opleiding. Dit houdt in dat leerlingen elke fase afsluiten met een erkend diploma (A t/m D) waarbij het niveau van het D-diploma gelijk is aan de toelatingseis van de vooropleiding van het conservatorium.

Als uw zoon of dochter muzikaal/ritmisch is, dan is deze betaalbare opleiding een prachtige kans om een leuke, sociale en creative hobby te beoefenen. Geef je zoon of dochter nú op voor 3 gratis preoflessen. Deze lessen zijn geheel vrijblijvend en biedt uw zoon of dochter de kans om kennis te maken met drummen. Daarnaast kan de docent bepalen of er voldoende talent/ritmiek aanwezig is en op een juiste manier kan adviseren in een mogelijk vervolg.

Muziek maken is leuk en bovendien hebben wetenschappelijke onderzoeken bewezen dat het een zeer positieve invloed heeft op de intelligentie en sociale vaardigheden van kinderen. Door zelf muziek te maken wordt het intelligentiequotiënt van kinderen verhoogd en vooral het abstractievermogen en het analytisch denken sterk verbeterd. Het gezamenlijk musiceren versterkt daarbij het groepsgevoel en de discipline, evenals de sociale en emotionele vaardigheden. Bovendien leidt dit tot een positiever zelfbeeld”

(Bron: www.muziekmaaktslim.nl)  

Aanmelden voor de proeflessen is mogelijk tot 15 juli a.s. Bij onze leerling coordinator Klaasje Dijkstra-Kuperus via jeugdcoordinator@ulto.nl


Albert Jacobs en “zijn” ULTO

Muziekvereniging ULTO (Uit Lust Tot Oefening) bestaat sinds december 1876; zo blijkt uit een krantbericht uit die tijd. Vorig jaar op Koningsdag stopte Albert Jacobs, geboren op 4 september 1932, zoon van Wim Jacobs en Alberdina Arts om gezondheidsredenen (gehoor) na vele jaren als spelend lid bij ULTO.Zijn loopbaan bij ULTO begon officieel in 1947 en eindigde na 67 jaren trouwe dienst. Albert groeide op in een groot gezin aan de Biezenwaard in Winssen. Al vroeg bleek dat er jongens in dat gezin gevoel hadden voor muziek. Op zeer jonge leeftijd kregen Albert en zijn broers

Frans en Adriaan als Sinterklaascadeau een mondharmonica. Na wat oefeningen brachten zij hun talenten een paar keer per jaar bij buurtbewoners ten gehore. Albert kreeg zijn eerste muziekopleiding in 1946 thuis van zijn broer Toon die lid was bij ULTO. Daarna kreeg hij muziekles van Toon van Kampen Sr. aan de Hoogewaard. Vervolgens kreeg hij les van Piet Tromp (vader van Arnold) en van ULTO directeur/dirigent Hend Tromp, de bakker uit

Ewijk. Er werd geoefend in de bakkerij waar een roggebrood dienst deed als steun voor het muziekboekje van “Molenaar” waarin wel meer dan 100 muziekoefeningen stonden. Na een aantal lessen zei Hend: “Als je de technische oefening nr 61 foutloos speelt, dan mag je bij ULTO gaan spelen.” Dat ging vlekkeloos en zo werd Albert door Hend als spelend lid in 1947 aangenomen. Zijn favoriete muziekinstrument was de piston en later bugel. Er was in het  begin nog geen uniform voor Albert; wel een ULTO pet. Zijn eerste optreden was bij de

begrafenis van ULTO-bestuurslid Grad van Beuningen van de Hoogewaard, die op 15 mei 1947 overleed. Toen de Indië-gangers uit Winssen en Ewijk eind jaren veertig tot begin jaren vijftig uit Indië terugkeerden, bracht ULTO bij ieder ouderlijk huis een serenade. Het eerste optreden van Albert buiten de gemeente was op een concours in Zetten (gunnekant de  Waol). Bij café Jan Verweij aan de dijk in Ewijk was het verzamelen en met het veerpontje werden de muzikanten door Verweij overgezet. Aan de Betuwezijde van de Waal werden zij opgewacht door Martien Megens (6-2-1913) met zijn vrachtwagen die hen naar het

concoursterrein vervoerde. Het optreden in Zetten werd beloond met de eerste prijs. Na  afloop van het concours werd het gezelschap weer door Martien naar het veer gebracht.


Paard met Sint op hol


Eén voorval tijdens een optreden in Ewijk is Albert altijd bijgebleven. Op zekere dag was de aankomst van Sint Nicolaas aldaar op de Alst/Koningstraat. Toen de stoet in beweging kwam en de fanfare begon te spelen, sloeg de schimmel met de Sint op zijn rug op hol. Na zo’n 100 meter over de Koningstraat gedraafd te hebben, stopte het paard met de “heilig man”

plotseling voor een sloot. Juist daarvóór was het de Sint gelukt om een tak van een ”knoot” te pakken, waaraan hij zich nog maar net vast kon houden. Zo voorkwam hij dat hij in de sloot zou belanden.


Mét drank géén klank


Na een muzikale huldiging in Winssen of Ewijk werden er de nodige alcoholische consumpties aangeboden. Vooraf mocht er geen alcohol genuttigd worden en daar werd

door het bestuur streng op gelet. Het motto was dan ook: mét drank géén klank.